Dump of MESSAGE #1

MESSAGE #1
Compare with English (United States) >>
0 "Başarılı.\n"
1 "Geçersiz fonksiyon.\n"
2 "Dosya bulunamadı.\n"
3 "Yol bulunamadı.\n"
4 "Çok fazla dosya açık.\n"
5 "Erişim engellendi.\n"
6 "Geçersiz işleme.\n"
7 "Bellekte bozukluk.\n"
8 "Yeterli bellek yok.\n"
9 "Geçersiz blok.\n"
10 "Yanlış çevre.\n"
11 "Yanlış biçim.\n"
12 "Geçersiz erişim.\n"
13 "Geçersiz veri.\n"
14 "Yetersiz bellek.\n"
15 "Geçersiz sürücü.\n"
16 "Şimdiki klasör silinemiyor.\n"
17 "Aynı aygıt değil.\n"
18 "Daha fazla dosya yok.\n"
19 "Yazma korumalı.\n"
20 "Bozuk birim.\n"
21 "Hazır değil.\n"
22 "Yanlış komut.\n"
23 "CRC hatası.\n"
24 "Yanlış uzunluk.\n"
25 "Arama hatası.\n"
26 "DOS diski değil.\n"
27 "Sektör bulunamadı.\n"
28 "Kağıt bitti.\n"
29 "Yazma hatası.\n"
30 "Okuma hatası.\n"
31 "Genel hata.\n"
32 "Paylaşma ihlali.\n"
33 "Kilit ihlali.\n"
34 "Yanlış disk.\n"
35 "Paylaşma tamponu doldu.\n"
36 "Dosya sonu.\n"
37 "Disk dolu.\n"
38 "İstek desteklenmiyor.\n"
39 "Uzak makine dinlemiyor.\n"
40 "Yinelenmiş ağ adı.\n"
41 "Yanlış ağ yolu.\n"
42 "Ağ meşgul.\n"
43 "Aygıt mevcut değil.\n"
44 "Çok fazla komut.\n"
45 "Adaptör donanım hatası.\n"
46 "Yanlış ağ yanıtı.\n"
47 "Beklenmeyen ağ hatası.\n"
48 "Yanlış uzak adaptör.\n"
49 "Yazdırma kuyruğu dolu.\n"
50 "Yazdırma boşluğu yok.\n"
51 "Yazma iptal edildi.\n"
52 "Ağ adı silindi.\n"
53 "Ağa erişim engellendi.\n"
54 "Yanlış aygıt türü.\n"
55 "Yanlış ağ adı.\n"
56 "Çok sayıda ağ adı.\n"
57 "Çok sayıda ağ oturumu.\n"
58 "Paylaşım bekletildi.\n"
59 "İstek kabul edilmedi.\n"
60 "Yönlendirici bekletildi.\n"
61 "Dosya mevcut.\n"
62 "Oluşturulamıyor.\n"
63 "Int24 başarısız.\n"
64 "Yapı dışı.\n"
65 "Zaten atanmış.\n"
66 "Geçersiz parola.\n"
67 "Geçersiz değişken.\n"
68 "Net yazım hatası.\n"
69 "İşlem yeri yok.\n"
70 "Çok fazla bayrak işareti.\n"
71 "Dışsal bayrak işareti zaten sahipli.\n"
72 "Bayrak işareti ayarlanmış.\n"
73 "Çok fazla bayrak işareti talebi.\n"
74 "Kesme zamanında geçersiz.\n"
75 "Bayrak işareti sahibi sonlandı.\n"
76 "Bayrak işareti kullanıcı sınırı.\n"
77 "%1 sürücüsü için disk yerleştirin.\n"
78 "Sürücü kilitli.\n"
79 "Bozuk iletişim tüneli.\n"
80 "Açılamadı.\n"
81 "Tampon bellek taşması.\n"
82 "Disk dolu.\n"
83 "Daha fazla arama işleyici yok.\n"
84 "Geçersiz hedef alıcı.\n"
85 "IOCTL geçersiz.\n"
86 "Geçersiz doğrulama anahtarı.\n"
87 "Yanlış sürücü seviyesi.\n"
88 "Çağrı eklenmemiş.\n"
89 "Bayrak işareti zaman aşımı.\n"
90 "Yetersiz tampon.\n"
91 "Geçersiz ad.\n"
92 "Geçersiz seviye.\n"
93 "Yığın etiketi yok.\n"
94 "Modül bulunamadı.\n"
95 "Yordam bulunamadı.\n"
96 "Beklenilecek alt görev yok.\n"
97 "Alt görev tamamlanmadı.\n"
98 "Doğrudan erişim kullanımı hatalı kullanıldı.\n"
99 "Negatif arama.\n"
100 "Arama hatası.\n"
101 "Sürücü bir JOIN hedefi.\n"
102 "Sürücü zaten JOIN halinde.\n"
103 "Sürücü zaten SUBST halinde.\n"
104 "Sürücü JOIN halinde değil.\n"
105 "Sürücü SUBST halinde değil.\n"
106 "JOIN halindeki sürücüye JOIN denemesi.\n"
107 "SUBST halindeki sürücüye SUBST denemesi.\n"
108 "SUBST halindeki sürücüye JOIN denemesi.\n"
109 "JOIN halindeki sürücüye SUBST denemesi.\n"
110 "Sürücü meşgul.\n"
111 "Aynı sürücü.\n"
112 "Üst seviye klasör değil.\n"
113 "Klasör boş değil.\n"
114 "Yol bir SUBST olarak kullanımda.\n"
115 "Yol bir JOIN olarak kullanımda.\n"
116 "Yol meşgul.\n"
117 "Zaten bir SUBST hedefi.\n"
118 "Sistem izi belirtilmemiş veya izin verilmiyor.\n"
119 "DosMuxSemWait için olay sayacı doğru değil.\n"
120 "DosMuxSemWait için çok fazla bekleyen.\n"
121 "DosSemMuxWait listesi geçersiz.\n"
122 "Birim etiketi çok uzun.\n"
123 "Çok sayıda TCB.\n"
124 "Sinyal reddedildi.\n"
125 "Bölüm silindi.\n"
126 "Bölüm kilitli değil.\n"
127 "Yanlış iş parçacığı kimlik adresi.\n"
128 "DosExecPgm için hatalı değişken.\n"
129 "Yol geçersiz.\n"
130 "Sinyal bekliyor.\n"
131 "Sistem çapında azami iş parçacığı sayısına ulaşıldı.\n"
132 "Kilitlenemedi.\n"
133 "Kaynak kullanımda.\n"
134 "İptal etmede ihlal.\n"
135 "Atomik kilitler desteklenmiyor.\n"
136 "Geçersiz segment numarası.\n"
137 "%1 için geçersiz sıra.\n"
138 "Dosya zaten mevcut.\n"
139 "Geçersiz bayrak numarası.\n"
140 "Bayrak işareti adı bulunamadı.\n"
141 "%1 için geçersiz başlangıç kod bölümü.\n"
142 "%1 için geçersiz başlangıç yığın bölümü.\n"
143 "%1 için geçersiz modül türü.\n"
144 "%1 içinde geçersiz EXE imzası.\n"
145 "EXE %1 geçersiz olarak işaretlenmiş.\n"
146 "%1 için bozuk EXE biçimi.\n"
147 "Yinelenmiş veri %1 içinde 64k'yı aşıyor.\n"
148 "%1 içinde geçersiz MinAllocSize.\n"
149 "Geçersiz katmandan dinamik bağlantı.\n"
150 "IOPL etkin değil.\n"
151 "%1 içinde geçersiz SEGDPL.\n"
152 "Otomatik veri segmenti 64k'yı aşıyor.\n"
153 "Katman 2 segmenti taşınabilir olmalı.\n"
154 "Yeniden konumlandırma dizisi %1'de bölüm sınırını aşıyor.\n"
155 "%1 yeniden konumlandırma dizisinde sonsuz döngü.\n"
156 "Çevresel değişken bulunamadı.\n"
157 "Gönderilen sinyal yok.\n"
158 "Dosya adı çok uzun.\n"
159 "Katman 2 yığını kullanımda.\n"
160 "Dosya adı joker karakteri kullanımında hata.\n"
161 "Geçersiz sinyal numarası.\n"
162 "Sinyal işleyicisi ayarlanırken hata.\n"
163 "Bölüm kilitli.\n"
164 "Çok fazla modül.\n"
165 "LoadModule çağrılarını gömmeye izin verilmiyor.\n"
166 "Makine türü uyumsuzluğu.\n"
167 "Yanlış iletişim tüneli.\n"
168 "İletişim tüneli meşgul.\n"
169 "İletişim tüneli kapalı.\n"
170 "İletişim tüneli bağlı değil.\n"
171 "Daha fazla veri kullanılabilir.\n"
172 "Oturum iptal edildi.\n"
173 "Geçersiz uzatılmış özellik adı.\n"
174 "Uzatılmış özellik listesi tutarsız.\n"
175 "Daha fazla veri kullanılabilir değil.\n"
176 "Kopyalama API'si kullanılamaz.\n"
177 "Klasör adı geçersiz.\n"
178 "Genişletilmiş özellikler uymadı.\n"
179 "Genişletilmiş özellik dosyası bozuk.\n"
180 "Genişletilmiş özellik dosyası dolu.\n"
181 "Yanlış genişletilmiş özellik işlemesi.\n"
182 "Genişletilmiş özellikler desteklenmiyor.\n"
183 "Çağıran, karşılıklı dışlamaya sahip değil.\n"
184 "İşaretlemek için çok fazla ileti.\n"
185 "Read/WriteProcessMemory kısmen tamamlandı.\n"
186 "Fırsatçı kilitlemeye izin verilmedi.\n"
187 "Geçersiz fırsatçı kilitleme mesajı alındı.\n"
188 "0x%1 iletisi %2 dosyasında bulunamadı.\n"
189 "Geçersiz adres.\n"
190 "Aritmetik taşma.\n"
191 "İletişim tüneli bağlandı.\n"
192 "İletişim tüneli dinleniyor.\n"
193 "Genişletilmiş özellik erişimi reddedildi.\n"
194 "G/Ç işlemi iptal edildi.\n"
195 "Örtüşmeli G/Ç tamamlanmadı.\n"
196 "Örtüşmeli G/Ç askıda bekliyor.\n"
197 "Bellek konumuna erişim yok.\n"
198 "Takas hatası.\n"
199 "Yığın bellek taştı.\n"
200 "Geçersiz mesaj.\n"
201 "Tamamlanamadı.\n"
202 "Geçersiz bayraklar.\n"
203 "Bilinmeyen disk bölümü.\n"
204 "Dosya geçersiz.\n"
205 "Tam ekran çalışamıyor.\n"
206 "Bulunmayan veri kümesi.\n"
207 "Kayıt defteri bozuk.\n"
208 "Geçersiz anahtar.\n"
209 "Kayıt anahtarı açılamıyor.\n"
210 "Kayıt anahtarı okunamıyor.\n"
211 "Kayıt anahtarı yazılamıyor.\n"
212 "Kayıt defteri kurtarıldı.\n"
213 "Kayıt defteri bozuk.\n"
214 "Kayıt defterine G/Ç başarısız.\n"
215 "Kayıt dosyası değil.\n"
216 "Anahtar silindi.\n"
217 "Kayıt günlük boşluğu yok.\n"
218 "Kayıt anahtarının alt anahtarı var.\n"
219 "Alt anahtar geçici olmalı.\n"
220 "Bildirim değiştirme isteği işleniyor.\n"
221 "Bağlı hizmetler çalışıyor.\n"
222 "Hizmet denetimi geçersiz.\n"
223 "Hizmet isteği zaman aşımına uğradı.\n"
224 "Hizmet iş parçacığı oluşturulamıyor.\n"
225 "Hizmet veritabanı kilitli.\n"
226 "Hizmet zaten çalışıyor.\n"
227 "Geçersiz hizmet hesabı.\n"
228 "Hizmet etkin değil.\n"
229 "Döngüsel bağlılık.\n"
230 "Hizmet bulunmuyor.\n"
231 "Hizmet, denetim iletisini kabul edemiyor.\n"
232 "Hizmet etkin değil.\n"
233 "Hizmet denetleyicisine bağlantı başarısız.\n"
234 "Hizmette hata.\n"
235 "Veritabanı bulunmuyor.\n"
236 "Hizmete özel hata.\n"
237 "İşlem durduruldu.\n"
238 "Hizmet bağlılığı başarısız.\n"
239 "Hizmet oturumu açılamadı.\n"
240 "Hizmet, başlarken dondu.\n"
241 "Geçersiz hizmet kilidi.\n"
242 "Hizmet silinmek üzere işaretlendi.\n"
243 "Hizmet mevcut.\n"
244 "Sistem, bilinen son iyi yapılandırmada çalışıyor.\n"
245 "Hizmet bağlılığı silindi.\n"
246 "Önyükleme zaten son iyi yapılandırma olarak kabul edildi.\n"
247 "Hizmet, son açılıştan beri başlatılmamış.\n"
248 "Aynı hizmet adı.\n"
249 "Farklı hizmet hesabı.\n"
250 "Sürücü hatası belirlenemedi.\n"
251 "İşlem durdurulması belirlenemedi.\n"
252 "Hizmet için kurtarma programı yok.\n"
253 "Hizmet, çalıştırılabilir dosya olarak eklenmedi.\n"
254 "Ortamın sonu.\n"
255 "Dosya işareti bulundu.\n"
256 "Ortamın başlangıcı.\n"
257 "Ayar işareti bulundu.\n"
258 "Veri tespit edilemedi.\n"
259 "Disk bölümü hatası.\n"
260 "Geçersiz blok boyutu.\n"
261 "Aygıt bölümlendirilmemiş.\n"
262 "Ortam kilitlenemedi.\n"
263 "Ortam çıkartılamadı.\n"
264 "Ortam değiştirildi.\n"
265 "G/Ç veriyolu sıfırlaması.\n"
266 "Sürücüde ortam yok.\n"
267 "Unicode çeviri yok.\n"
268 "DLL başlatılamadı.\n"
269 "Kapatılıyor.\n"
270 "Devam eden bir kapatma yok.\n"
271 "G/Ç aygıt hatası.\n"
272 "Herhangi bir seri aygıt bulunamadı.\n"
273 "Paylaşılan IRQ meşgul.\n"
274 "Seri G/Ç tamamlandı.\n"
275 "Seri G/Ç sayacı zaman aşımına uğradı.\n"
276 "Disket kimlik adres işareti bulunamadı.\n"
277 "Disket yanlış silindir ana sektörü bildiriyor.\n"
278 "Bilinmeyen disket hatası.\n"
279 "Disket uyumsuz olarak kayıt yapıyor.\n"
280 "Sabit disk yeniden ayarlanamadı.\n"
281 "Sabit disk işlemi başarısız.\n"
282 "Sabit disk sıfırlanamadı.\n"
283 "Kaset ortamının sonu.\n"
284 "Sunucuda yeterli bellek yok.\n"
285 "Olası kilitlenme.\n"
286 "Yanlış sıralama.\n"
287 "Güç durumunun ayarlanması reddedildi.\n"
288 "Güç durumu ayarlanamadı.\n"
289 "Çok fazla bağlantı.\n"
290 "Daha yeni Windows sürümü gerekli.\n"
291 "Yanlış işletim sistemi.\n"
292 "Tek durumlu uygulama.\n"
293 "Gerçek kipte DOS uygulaması.\n"
294 "Geçersiz DLL.\n"
295 "İlişkili uygulama yok.\n"
296 "DDE hatası.\n"
297 "DLL bulunamadı.\n"
298 "Kullanıcı işlemi yok.\n"
299 "Mesaj sadece eşli çağrılarda kullanılabilir.\n"
300 "Kaynak bileşen boş.\n"
301 "Konum elementi dolu.\n"
302 "Element adresi geçersiz.\n"
303 "Kartuş deposu hazır değil.\n"
304 "Aygıtın yeniden başlatılması gerekli.\n"
305 "Aygıtın temizlenmesi gerekli.\n"
306 "Aygıtın kapağı açık.\n"
307 "Aygıt bağlı değil.\n"
308 "Eleman bulunamadı.\n"
309 "Eşleşme bulunamadı.\n"
310 "Özellik ayarı bulunamadı.\n"
311 "İşaret bulunamadı.\n"
312 "Çalışan bir izleme hizmeti yok.\n"
313 "Böyle bir birim etiketi yok.\n"
314 "Yenilenecek dosya kaldırılamıyor.\n"
315 "Yenileme dosyası hedef noktaya taşınamıyor.\n"
316 "Yenileme dosyası taşınamıyor.\n"
317 "Günlük siliniyor.\n"
318 "Günlük etkin değil.\n"
319 "Olası eşleşen dosya bulundu.\n"
320 "Günlük giridisi silinmiş.\n"
321 "Geçersiz aygıt adı.\n"
322 "Bağlantı kullanılamıyor.\n"
323 "Aygıt zaten biliniyor.\n"
324 "Ağ yok veya yanlış dosya yolu.\n"
325 "Geçersiz ağ sağlayıcı adı.\n"
326 "Ağ bağlantı profili açılamıyor.\n"
327 "Ağ bağlantı profili bozuk.\n"
328 "Taşıyıcı veri tipi değil.\n"
329 "Geniş hata.\n"
330 "Geçersiz grup adı.\n"
331 "Geçersiz bilgisayar adı.\n"
332 "Geçersiz olay adı.\n"
333 "Geçersiz alan adı.\n"
334 "Geçersiz hizmet adı.\n"
335 "Geçersiz ağ adı.\n"
336 "Geçersiz paylaşım adı.\n"
337 "Geçersiz parola.\n"
338 "Geçersiz mesaj adı.\n"
339 "Geçersiz mesaj konumu.\n"
340 "Oturuma güvenilmiyor.\n"
341 "Uzak oturum sınırı aşıldı.\n"
342 "Yinelenmiş alan adı veya çalışma grubu adı.\n"
343 "Ağ yok.\n"
344 "İşlem kullanıcı tarafından iptal edildi.\n"
345 "Dosyada kullanıcı tarafından kullanılan bir bölüm var.\n"
346 "Bağlantı reddedildi.\n"
347 "Bağlantı sorunsuzca kapatıldı.\n"
348 "Adres zaten taşımanın bitiş noktasıyla bağlı.\n"
349 "Adres taşımanın bitiş noktasıyla bağlı değil.\n"
350 "Bağlantı geçersiz.\n"
351 "Bağlantı etkin.\n"
352 "Ağa ulaşılamıyor.\n"
353 "Uzak sunucuya ulaşılamıyor.\n"
354 "Protokole ulaşılamıyor.\n"
355 "Bağlantı noktasına ulaşılamıyor.\n"
356 "İstek iptal edildi.\n"
357 "Bağlantı iptal edildi.\n"
358 "Lütfen işlemi yeniden deneyin.\n"
359 "Bağlantı sayısı sınırına ulaşıldı.\n"
360 "Oturum süresi kısıtlaması.\n"
361 "İş istasyonuna giriş kısıtlaması.\n"
362 "Yanlış ağ adresi.\n"
363 "Hizmet zaten kayıtlı.\n"
364 "Hizmet bulunamadı.\n"
365 "Kullanıcı yetkilendirilmemiş.\n"
366 "Kullanıcı oturum açmamış.\n"
367 "Devam ediliyor.\n"
368 "Zaten başlatılmış.\n"
369 "Daha fazla yerel sürücü yok.\n"
370 "Site mevcut değil.\n"
371 "Bu alan adı denetleyicisi zaten mevcut.\n"
372 "Sadece bağlanıldığında desteklenir.\n"
373 "Hiçbir şey değişmediğinde dahi işlemi gerçekleştir.\n"
374 "Kullanıcı profili geçersiz.\n"
375 "Küçük İş Sunucusunda desteklenmiyor.\n"
376 "Tüm yetkiler atanmamış.\n"
377 "Bazı güvenlik kimlikleri eşlenmemiş.\n"
378 "Bu hesap için sınır yok.\n"
379 "Yerel kullanıcı oturum anahtarı.\n"
380 "Şifre LM için çok karmaşık.\n"
381 "Bilinmeyen revizyon.\n"
382 "Uyumsuz revizyon seviyeleri.\n"
383 "Geçersiz sahip.\n"
384 "Geçersiz birincil grup.\n"
385 "Taklit veri kümesi yok.\n"
386 "Zorunlu grup devre dışı bırakılamaz.\n"
387 "Kullanılabilir oturum sunucusu yok.\n"
388 "Böyle bir oturum yok.\n"
389 "Böyle bir yetki yok.\n"
390 "Yetki sahiplenemedi.\n"
391 "Yanlış hesap adı.\n"
392 "Kullanıcı zaten mevcut.\n"
393 "Böyle bir kullanıcı yok.\n"
394 "Grup zaten mevcut.\n"
395 "Böyle bir grup bulunamadı.\n"
396 "Kullanıcı zaten grupta.\n"
397 "Kullanıcı grupta değil.\n"
398 "Son yönetici kullanıcı silinemedi.\n"
399 "Hatalı şifre.\n"
400 "Geçersiz parola.\n"
401 "Parola kısıtlaması.\n"
402 "Oturum açılamadı.\n"
403 "Hesap sınırlaması.\n"
404 "Geçersiz oturum açma saatleri.\n"
405 "Geçersiz iş istasyonu.\n"
406 "Parolanın geçerlilik süresi dolmuş.\n"
407 "Hesap devre dışı.\n"
408 "Kullanılan kimlik yok.\n"
409 "Çok fazla LUID isteniyor.\n"
410 "LUID'ler bitti.\n"
411 "Geçersiz alt yetki.\n"
412 "Geçersiz ACL.\n"
413 "Geçersiz SID.\n"
414 "Geçersiz güvenlik tanımlayıcısı.\n"
415 "Alınan ACL bozuk.\n"
416 "Sunucu devre dışı.\n"
417 "Sunucu devre dışı değil.\n"
418 "Geçersiz kimlik yetkisi.\n"
419 "Paylaştırılmış alan aşıldı.\n"
420 "Geçersiz grup özellikleri.\n"
421 "Geçersiz taklit seviyesi.\n"
422 "Anonim güvenlik işareti açılamıyor.\n"
423 "Yanlış doğrulama sınıfı.\n"
424 "Yanlış güvenlik veri kümesi türü.\n"
425 "Nesnede güvenlik yok.\n"
426 "Alan adı bilgisine erişilemiyor.\n"
427 "Geçersiz sunucu durumu.\n"
428 "Geçersiz alan adı durumu.\n"
429 "Geçersiz alan adı görevi.\n"
430 "Böyle bir etki alanı yok.\n"
431 "Etki alanı zaten mevcut.\n"
432 "Etki alanı sınırı aşıldı.\n"
433 "İç veri tabanında bozukluk.\n"
434 "İç hata.\n"
435 "Temel erişim türleri ilişkilendirilmemiş.\n"
436 "Yanlış tanımlayıcı biçim.\n"
437 "Oturum açma işlemi değil.\n"
438 "Oturum açma kimliği bulunuyor.\n"
439 "Bilinmeyen yetkilendirme paketi.\n"
440 "Yanlış oturum açma durumu.\n"
441 "Oturum açma kimlik çakışması.\n"
442 "Geçersiz oturum açma türü.\n"
443 "Taklit edilemiyor.\n"
444 "Geçersiz iş durumu.\n"
445 "Güvenlik veritabanı işleme hatası.\n"
446 "Yerleşik hesap.\n"
447 "Yerleşik grup.\n"
448 "Yerleşik kullanıcı.\n"
449 "Grup, kullanıcı için birincil.\n"
450 "Veri kümesi zaten kullanılıyor.\n"
451 "Böyle bir yerel grup yok.\n"
452 "Kullanıcı yerel grupta değil.\n"
453 "Kullanıcı zaten yerel grupta.\n"
454 "Yerel grup zaten bulunuyor.\n"
455 "Giriş türüne izin verilmedi.\n"
456 "Çok fazla parola.\n"
457 "Parola çok uzun.\n"
458 "İç güvenlik veritabanı hatası.\n"
459 "Çok fazla kaynak kimlik.\n"
460 "Giriş türüne izin verilmedi.\n"
461 "Çapraz şifrelenmiş NT parolası gerekli.\n"
462 "Böyle bir üye yok.\n"
463 "Geçersiz üye.\n"
464 "Çok fazla SID.\n"
465 "Çapraz şifrelenmiş LM parolası gerekli.\n"
466 "Alınabilecek bileşen yok.\n"
467 "Dosya veya klasör bozuk.\n"
468 "Disk bozuk.\n"
469 "Kullanıcı oturum anahtarı yok.\n"
470 "Lisans kotası aşıldı.\n"
471 "Hatalı hedef adı.\n"
472 "Karşılıklı yetkilendirme başarısız.\n"
473 "Sunucu ve istemci arasında zamanlama hatası.\n"
474 "Yanlış pencere işlemesi.\n"
475 "Yanlış menü işlemesi.\n"
476 "Yanlış imleç işlemesi.\n"
477 "Yanlış hızlandırıcı tablo işlemesi.\n"
478 "Yanlış yönlendirme işlemesi.\n"
479 "Yanlış DWP işlemesi.\n"
480 "Üst seviye küçük pencere oluşturulamıyor.\n"
481 "Pencere sınıfı bulunamıyor.\n"
482 "Pencereye başka bir iş parçacığı sahip.\n"
483 "Kısayol zaten kayıtlı.\n"
484 "Sınıf zaten bulunuyor.\n"
485 "Sınıf bulunmuyor.\n"
486 "Sınıfın açık pencereleri var.\n"
487 "Geçersiz dizin.\n"
488 "Geçersiz simge işlemesi.\n"
489 "Özel iletişim dizini.\n"
490 "Liste kutusu kimliği bulunamadı.\n"
491 "Joker karakter yok.\n"
492 "Pano açık değil.\n"
493 "Kısayol kaydedilemedi.\n"
494 "İletişim penceresi değil.\n"
495 "Denetim kimliği bulunamadı.\n"
496 "Geçersiz birleşik giriş kutusu mesajı.\n"
497 "Birleşik giriş kutusu penceresi değil.\n"
498 "Uzunluk ayarı geçersiz.\n"
499 "DC bulunamadı.\n"
500 "Geçersiz yönlendirme filtresi.\n"
501 "Geçersiz filtreleme yordamı.\n"
502 "Yönlendirme yordamının modül işlemesine ihtiyacı var.\n"
503 "Sadece genel yönlendirme yordamı.\n"
504 "İzleyici yönlendirme zaten ayarlanmış.\n"
505 "Yönlendirme yordamı yüklenmemiş.\n"
506 "Geçersiz liste kutusu mesajı.\n"
507 "Geçersiz LB_SETCOUNT gönderildi.\n"
508 "Bu liste kutusunda sekme durağı yok.\n"
509 "Başka bir iş parçacığının sahip olduğu nesne silinemiyor.\n"
510 "Alt pencere menülerine izin verilmiyor.\n"
511 "Pencerenin sistem menüsü yok.\n"
512 "Geçersiz mesaj kutusu stili.\n"
513 "Geçersiz SPI parametresi.\n"
514 "Ekran zaten kilitli.\n"
515 "Pencere işlemeleri farklı üst işlemelere sahip.\n"
516 "Alt pencere değil.\n"
517 "Geçersiz GW komutu.\n"
518 "Geçersiz iş parçacığı kimliği.\n"
519 "MDI alt penceresi değil.\n"
520 "Açılır menü zaten etkin.\n"
521 "Kaydırma çubuğu yok.\n"
522 "Geçersiz kaydırma çubuğu aralığı.\n"
523 "Geçersiz ShowWin komutu.\n"
524 "Sistem kaynağı yok.\n"
525 "Sayfalanmamış sistem kaynağı yok.\n"
526 "Sayfalanmış sistem kaynağı yok.\n"
527 "Çalışan ayarlı bir kota yok.\n"
528 "Disk belleği kotası yok.\n"
529 "Ayrılma sınırı aşıldı.\n"
530 "Menü ögesi bulunamadı.\n"
531 "Geçersiz klavye işlemesi.\n"
532 "Yönlendirme türüne izin verilmiyor.\n"
533 "İnteraktif pencere istasyonu gerekli.\n"
534 "Zamanaşımı.\n"
535 "Geçersiz monitör işlemesi.\n"
536 "Olay günlük dosyası bozuk.\n"
537 "Olay günlüğü başlatılamıyor.\n"
538 "Olay günlük dosyası dolu.\n"
539 "Olay günlük dosyası değiştirilmiş.\n"
540 "Kurulum hizmeti başarısız.\n"
541 "Kurulum, kullanıcı tarafından iptal edildi.\n"
542 "Kurulum hatası.\n"
543 "Kurulum duraklatıldı.\n"
544 "Bilinmeyen ürün.\n"
545 "Bilinmeyen özellik.\n"
546 "Bilinmeyen bileşen.\n"
547 "Bilinmeyen özellik.\n"
548 "Geçersiz işleme durumu.\n"
549 "Hatalı yapılandırma.\n"
550 "Dizin yok.\n"
551 "Kurulum kaynağı yok.\n"
552 "Kurulum paketi sürümü hatalı.\n"
553 "Ürün kaldırıldı.\n"
554 "Geçersiz sorgu sözdizimi.\n"
555 "Geçersiz alan.\n"
556 "Aygıt kaldırıldı.\n"
557 "Kurulum zaten çalışıyor.\n"
558 "Kurulum paketi açılamadı.\n"
559 "Kurulum paketi geçersiz.\n"
560 "Kurulumun kullanıcı arayüzü başarısız.\n"
561 "Kurulum günlük dosyası açılamadı.\n"
562 "Kurulum dili desteklenmiyor.\n"
563 "Kurulum dönüştürülemedi.\n"
564 "Kurulum paketi reddedildi.\n"
565 "Fonksiyon çağrılamadı.\n"
566 "Fonksiyon başarısız.\n"
567 "Geçersiz tablo.\n"
568 "Veri türü eşleşmiyor.\n"
569 "Desteklenmeyen tür.\n"
570 "Oluşturulamıyor.\n"
571 "Geçici klasöre yazılamıyor.\n"
572 "Kurulum platformu desteklenmiyor.\n"
573 "Kurulum programı kullanılmamış.\n"
574 "Yama paketini açılamadı.\n"
575 "Geçersiz yama paketi.\n"
576 "Desteklenmeyen yama paketi.\n"
577 "Başka bir sürüm yüklenmiş.\n"
578 "Geçersiz komut satırı.\n"
579 "Uzaktan kuruluma izin verilmiyor.\n"
580 "Başarılı bir kurulumdan sonra yeniden başlatıldı.\n"
581 "Geçersiz dize değeri ilişkilendirmesi.\n"
582 "Yanlış ilişkilendirme türü.\n"
583 "Geçersiz ilişkilendirme.\n"
584 "RPC protokol sıralaması desteklenmiyor.\n"
585 "Geçersiz RPC protokol sıralaması.\n"
586 "Geçersiz dize değeri UUID'i.\n"
587 "Geçersiz bitiş noktası biçimi.\n"
588 "Geçersiz ağ adresi.\n"
589 "Bitiş noktası bulunamadı.\n"
590 "Zaman aşımı değeri geçersiz.\n"
591 "Nesne UUID'i bulunamadı.\n"
592 "UUID zaten kayıtlı.\n"
593 "UUID türü zaten kayıtlı.\n"
594 "Sunucu zaten dinliyor.\n"
595 "Herhangi bir protokol sıralaması kaydedilmemiş.\n"
596 "RPC sunucusu dinlemiyor.\n"
597 "Bilinmeyen yönetici tipi.\n"
598 "Bilinmeyen arayüz.\n"
599 "İlişkilendirme yok.\n"
600 "Protokol sıralaması yok.\n"
601 "Bitiş noktası oluşturulamıyor.\n"
602 "Kaynak yok.\n"
603 "RPC sunucusu kullanılamıyor.\n"
604 "RPC sunucusu meşgul.\n"
605 "Geçersiz ağ ayarları.\n"
606 "Etkin bir RPC çağrısı yok.\n"
607 "RPC çağrısı başarısız.\n"
608 "RPC çağrısı başarısız ve çalıştırılmadı.\n"
609 "RPC protokol hatası.\n"
610 "Desteklenmeyen transfer sözdizimi.\n"
611 "Desteklenmeyen tür.\n"
612 "Geçersiz etiket.\n"
613 "Geçersiz dizi sınırı.\n"
614 "Girdi adı yok.\n"
615 "Geçersiz ad söz dizimi.\n"
616 "Desteklenmeyen ad söz dizimi.\n"
617 "Ağ adresi yok.\n"
618 "Yinelenmiş bitiş noktası.\n"
619 "Bilinmeyen yetkilendirme türü.\n"
620 "Maksimum çağrı sayısı çok az.\n"
621 "Dize değeri çok uzun.\n"
622 "Protokol sıralaması bulunamadı.\n"
623 "Yordam numarası aralık dışında.\n"
624 "İlişkilendirmenin yetkilendirme verisi yok.\n"
625 "Bilinmeyen yetkilendirme hizmeti.\n"
626 "Bilinmeyen yetkilendirme seviyesi.\n"
627 "Geçersiz yetkilendirme kimliği.\n"
628 "Bilinmeyen yetkilendirme hizmeti.\n"
629 "Geçersiz giriş.\n"
630 "İşlem yapılamıyor.\n"
631 "Bitiş noktaları kaydedilmemiş.\n"
632 "Dışa verilecek bir şey yok.\n"
633 "Eksik ad.\n"
634 "Geçersiz sürüm seçeneği.\n"
635 "Daha başka bir üye yok.\n"
636 "Bütün nesneler dışarı verilmedi.\n"
637 "Arayüz bulunamadı.\n"
638 "Girdi zaten var.\n"
639 "Girdi bulunamadı.\n"
640 "Ad hizmeti kullanılamıyor.\n"
641 "Ağ adresi ailesi geçersiz.\n"
642 "İşlem desteklenmiyor.\n"
643 "Kullanılabilir güvenlik kaynağı yok.\n"
644 "RPC iç hatası.\n"
645 "RPC'de sıfıra bölme.\n"
646 "Adres hatası.\n"
647 "Kayan noktada sıfıra bölme.\n"
648 "Kayan noktada alt taşma.\n"
649 "Kayan noktada taşma.\n"
650 "Başka bir girdi yok.\n"
651 "Karakter çevrim tablosu açılamıyor.\n"
652 "Karakter çevrim tablo dosyası çok küçük.\n"
653 "Boş kaynak işlemesi.\n"
654 "Kaynak işlemesi bozuk.\n"
655 "İlişkilendirme işlemesi eşleşmiyor.\n"
656 "Çağrı işlemesi alınamıyor.\n"
657 "Referans işaretçisi yok.\n"
658 "Sıralama değeri aralık dışında.\n"
659 "Bit sayısı çok küçük.\n"
660 "Bozuk taslak verisi.\n"
661 "Geçersiz kullanıcı tamponu.\n"
662 "Tanınmayan ortam.\n"
663 "Güvenilir parola yok.\n"
664 "Güvenilir SAM hesabı yok.\n"
665 "Güvenilir alan adı başarısız.\n"
666 "Güvenilir ilişki başarısız.\n"
667 "Güvenilir giriş başarısız.\n"
668 "RPC çağrısı zaten işleniyor.\n"
669 "NETLOGON başlatılmamış.\n"
670 "Hesabın süresi doldu.\n"
671 "Yeniden yönlendiricinin açık işlemleri var.\n"
672 "Yazıcı sürücüsü zaten yüklenmiş.\n"
673 "Bilinmeyen port.\n"
674 "Bilinmeyen yazıcı sürücüsü.\n"
675 "Bilinmeyen yazdırma işlemcisi.\n"
676 "Geçersiz ayırıcı dosya.\n"
677 "Geçersiz öncelik.\n"
678 "Geçersiz yazıcı adı.\n"
679 "Yazıcı zaten var.\n"
680 "Geçersiz yazıcı komutu.\n"
681 "Geçersiz veri türü.\n"
682 "Geçersiz ortam.\n"
683 "Başka bir ilişkilendirme yok.\n"
684 "Alan adları-arası güven hesabıyla oturum açılamıyor.\n"
685 "İş istasyonu güven hesabıyla oturum açılamıyor.\n"
686 "Sunucu güven hesabıyla oturum açılamıyor.\n"
687 "Alan adı güven bilgisi uyumsuz.\n"
688 "Sunucunun açık işlemleri var.\n"
689 "Kaynak verisi bulunamadı.\n"
690 "Kaynak türü bulunamadı.\n"
691 "Kaynak adı bulunamadı.\n"
692 "Kaynak dili bulunamadı.\n"
693 "Yeterli kota yok.\n"
694 "Arayüz yok.\n"
695 "RPC çağrısı iptal edildi.\n"
696 "Atama tamamlanmadı.\n"
697 "RPC iletişim hatası.\n"
698 "Desteklenmeyen yetkilendirme seviyesi.\n"
699 "Herhangi bir ana ad kayıtlı değil.\n"
700 "RPC hatası değil.\n"
701 "Sadece yerel UUID.\n"
702 "Güvenlik paketi hatası.\n"
703 "İş parçacığı iptal edilmemiş.\n"
704 "Geçersiz işleme.\n"
705 "Hatalı serileştirme paket sürümü.\n"
706 "Hatalı taslak sürümü.\n"
707 "Geçersiz tünel nesnesi.\n"
708 "Geçersiz tünel sırası.\n"
709 "Hatalı tünel sürümü.\n"
710 "Grup üyesi bulunamadı.\n"
711 "Bitiş noktası ilişkilendirici veritabanı oluşturulamıyor.\n"
712 "Geçersiz nesne.\n"
713 "Geçeriz zaman.\n"
714 "Geçersiz form adı.\n"
715 "Geçersiz form boyutu.\n"
716 "Zaten bir yazıcı işlemi bekleniyor.\n"
717 "Yazıcı silindi.\n"
718 "Geçersiz yazıcı durumu.\n"
719 "Kullanıcı şifresini değiştirmeli.\n"
720 "Alan adı denetleyici bulunamadı.\n"
721 "Hesap kilitli.\n"
722 "Geçersiz piksel biçimi.\n"
723 "Geçersiz sürücü.\n"
724 "Geçersiz nesne çözücü ayarlanmış.\n"
725 "Eksik RPC göndermesi.\n"
726 "Geçersiz eşzamansız RPC işlemesi.\n"
727 "Geçersiz eşzamansız RPC çağrısı.\n"
728 "RPC tüneli kapalı.\n"
729 "RPC tünelinde düzen hatası.\n"
730 "RPC tünelinde veri yok.\n"
731 "Kullanılabilir site adı yok.\n"
732 "Dosyaya erişilemiyor.\n"
733 "Dosya adı çözülemedi.\n"
734 "RPC giriş türü uyumsuzluğu.\n"
735 "Tüm nesneler çıkartılamadı.\n"
736 "Arayüz çıkartılamadı.\n"
737 "Profil eklenemedi.\n"
738 "Profil elemanı eklenemedi.\n"
739 "Profil elemanı kaldırılamadı.\n"
740 "Grup elemanı eklenemedi.\n"
741 "Grup elemanı kaldırılamadı.\n"
742 "Kullanıcı adı bulunamadı.\n"
743 "Ağ bağlantısı mevcut değil.\n"
744 "Bağlantı eş tarafından sıfırlandı.\n"
745 "Bağlantı reddedildi.\n"
746 "Eklenmedi/Geliştirilmedi\n"
747 "Çağrı başarısız.\n"
748 "Dosyada imza bulunamadı.\n"
749 "Geçersiz çağrı.\n"
750 "Kaynak şu an kullanılamıyor.\n"