Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
Compare with English (United States) >>
1008 empty
1009 empty
1010 "Beklenen kimlik"
1011 "Beklenen '='"
1012 empty
1013 empty
1014 "Geçersiz karakter"
1015 "Sonlandırılmamış dize sabiti"
1016 empty
1017 empty
1018 "'return' komutu fonksiyon dışında"
1019 "Döngü dışında 'break' olamaz"
1020 "Döngü dışında 'continue' olamaz"
1021 empty
1022 empty
1023 empty