Dump of STRINGTABLE #314 (strings 5008..5023)

STRINGTABLE #314 (strings 5008..5023)
Compare with English (United States) >>
5008 "Geçersiz atama"
5009 "'|' tanımsız"
5010 "Beklenen mantıksal nesne"
5011 empty
5012 "'|' silinemedi"
5013 "Beklenen VBArray nesnesi"
5014 "Beklenen JScript nesnesi"
5015 "Beklenen sıralayıcı nesne"
5016 "Beklenen Düzenli İfade nesnesi"
5017 "Düzenli ifadede sözdizimi hatası"
5018 empty
5019 empty
5020 empty
5021 empty
5022 "Hata verildi ve yakalanmadı"
5023 empty