Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "Sertifika Dışa Aktarım Sihirbazı"
1201 "Dışa Aktarım Biçimi"
1202 "İçeriğin kaydedileceği biçimi seçin."
1203 "Dışa aktarma dosya adı"
1204 "İçeriğin kaydedileceği dosyanın adını belirtin."
1205 "Belirtilen dosya zaten mevcut. Üzerine yazılsın mı?"
1206 "DER-Kodlu İkili X.509 (*.cer)"
1207 "Base64-Kodlu X.509 (*.cer)"
1208 "Sertifika İptal Listesi (*.crl)"
1209 "Sertifika Güven Listesi (*.stl)"
1210 "CMS/PKCS #7 İletileri (*.p7b)"
1211 "Kişisel Bilgi Değişimi (*.pfx)"
1212 "Microsoft Numaralandırılmış Sertifika Deposu (*.sst)"
1213 "Dosya Biçimi"
1214 "Sertifika yolundaki tüm sertifikaları dahil et"
1215 "Anahtarları aktar"