Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
<< Hide compare with English (United States)
id Turkish (Neutral) English (United States)
1104 "İnternet üzerinden güvenli iletişime izin verir" "Allows secure communication over the Internet"
1105 "Şu anki zaman ile verinin imzalanmasına izin verir" "Allows data to be signed with the current time"
1106 "Bir sertifika güven listesini dijital olarak imzalamanıza izin verir" "Allows you to digitally sign a certificate trust list"
1107 "Diskteki verinin şifrelenmesine izin verir" "Allows data on disk to be encrypted"
1108 "Dosya Kurtarma" "File Recovery"
1109 "Windows Donanım Sürücü Doğrulaması" "Windows Hardware Driver Verification"
1110 "Windows Sistem Bileşeni Doğrulama" "Windows System Component Verification"
1111 "OEM Windows Sistem Bileşen Doğrulama" "OEM Windows System Component Verification"
1112 "Gömülü Windows Sistem Bileşen Doğrulaması" "Embedded Windows System Component Verification"
1113 "Kök Liste İmzalayıcı" "Root List Signer"
1114 "Nitelikli Bağlılık" "Qualified Subordination"
1115 "Anahtar Kurtarma" "Key Recovery"
1116 "Belge İmzalama" "Document Signing"
1117 "Sonsuz İmzalama" "Lifetime Signing"
1118 "Dijital Haklar" "Digital Rights"
1119 "Anahtar Paketi Lisansları" "Key Pack Licenses"