Dump of DIALOG #116

DIALOG #116
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Sertifika Dışa Aktarım Sihirbazı"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Kullanmak istediğiniz biçimi seçin:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 10, 0x0
    CONTROL "&DER-Kodlu X.509 (*.cer)", 2901, 128, 0x50010009, 31, 18, 280, 12, 0x0
    CONTROL "Ba&se64-Kodlu X.509 (*.cer):", 2902, 128, 0x50010009, 31, 30, 280, 12, 0x0
    CONTROL "&Kriptografik İleti Sözdizimi Standardı/PKCS #7 İletisi (*.p7b)", 2903, 128, 0x50010009, 31, 42, 280, 12, 0x0
    CONTROL "M&ümkün olduğunca tüm sertifikaları sertifikalama yoluna dahil et", 2905, 128, 0x58010003, 44, 57, 280, 8, 0x0
    CONTROL "&Kişisel Bilgi Değişimi/PKCS #12 (*.pfx)", 2904, 128, 0x58010009, 31, 72, 280, 12, 0x0
    CONTROL "Mümkün &olduğunda sertifika yolundaki tüm sertifikaları dahil et", 2906, 128, 0x58010003, 44, 87, 280, 8, 0x0
    CONTROL "Güçlü şifr&elemeyi etkinleştir", 2907, 128, 0x58010003, 44, 102, 280, 8, 0x0
    CONTROL "A&ktarım başarılı olursa özel anahtarı sil", 2908, 128, 0x58010003, 44, 117, 280, 8, 0x0