Dump of DIALOG #114

DIALOG #114
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Sertifika Dışa Aktarım Sihirbazı"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Eğer özel anahtarınızı aktarmayı seçerseniz, ileriki adımlarda özel anahtarınızı korumanız için bir parola sorulacaktır.", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 25, 0x0
    CONTROL "Özel anahtarı dışarı aktarmak ister misiniz?", 65535, 130, 0x50020000, 21, 27, 195, 10, 0x0
    CONTROL "Evet, özel anahtarı &dışa aktar", 2912, 128, 0x50010009, 31, 36, 200, 12, 0x0
    CONTROL "Hayır, dışa aktar&ma", 2913, 128, 0x50010009, 31, 48, 200, 12, 0x0
    CONTROL "", 2914, 130, 0x50020000, 21, 60, 200, 24, 0x0