Dump of DIALOG #113

DIALOG #113
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Sertifika Dışa Aktarım Sihirbazı"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Sertifika Dışa Aktarım Sihirbazına Hoş Geldiniz", 2900, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0
    CONTROL "Bu sihirbaz; bir sertifika deposundan sertifika, sertifika iptal listesi ve sertifika güven listesini bir dosyaya aktarmanıza yardım edecektir.\n
\n
Bir sertifika, sizi ve iletişim kurduğunuz bilgisayarınızı tanımlamada kullanılabilir. Ayrıca yetkilendirme ve iletileri imzalama da kullanılabilir. Sertifika depoları; sertifikalar, sertifika iptal listesi ve sertifika güven listesinden oluşan koleksiyonlardır.\n
\n
Devam etmek için İleri'yi tıklatın.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0