Dump of DIALOG #107

DIALOG #107
<< Hide compare with English (United States)
id Turkish (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 317, 143 DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Sertifika Alma Sihirbazı" CAPTION "Certificate Import Wizard"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Sertifika Alma Sihirbazına Hoş Geldiniz", 2700, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0     CONTROL "Welcome to the Certificate Import Wizard", 2700, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0
    CONTROL "Bu sihirbaz; sertifikaları, sertifika iptal listesini ve sertifika güven listesini bir dosyadan sertifika deposuna aktarmanıza yardım eder.\n
\n
Bir sertifika, sizi veya iletişim kurduğunuz bilgisayarınızı tanımlamanızda kullanılabilir. Ayrıca yetkilendirme ve iletileri imzalamada da kullanılabilir. Sertifika depoları; sertifikalar, sertifika iptal listeleri ve sertifika güven listelerinden oluşan koleksiyonlardır.\n
\n
Devam etmek için İleri'yi tıklatın.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0
    CONTROL "This wizard helps you import certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists from a file to a certificate store.\n
\n
A certificate can be used to identify you or the computer with which you are communicating. It can also be used for authentication, and to sign messages. Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists.\n
\n
To continue, click Next.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0