Dump of STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)

STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)
<< Hide compare with English (United States)
id Turkish (Neutral) English (United States)
1232 "CA Uzlaşması" "CA Compromise"
1233 "Üyelik Değişti" "Affiliation Changed"
1234 "Yerini Aldı" "Superseded"
1235 "İşlem Durduruldu" "Operation Ceased"
1236 "Sertifika Tutuluyor" "Certificate Hold"
1237 "Finansal Bilgiler=" "Financial Information="
1238 "Kullanılabilir" "Available"
1239 "Kullanılamaz" "Not Available"
1240 "Şu Kriteri Sağlıyor=" "Meets Criteria="
1241 "Evet" "Yes"
1242 "Hayır" "No"
1243 "Dijital İmza" "Digital Signature"
1244 "Yadsımasız" "Non-Repudiation"
1245 "Anahtar Şifreleme" "Key Encipherment"
1246 "Veri Şifreleme" "Data Encipherment"
1247 "Anahtar Anlaşması" "Key Agreement"