Dump of STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)

STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)
<< Hide compare with English (United States)
id Turkish (Neutral) English (United States)
1216 "Hiçbiri" "None"
1217 empty empty
1218 "Kullanılabilir Bilgi Yok" "Information Not Available"
1219 "Yetki Bilgisi Erişimi" "Authority Info Access"
1220 "Erişim Yöntemi=" "Access Method="
1221 "OCSP" "OCSP"
1222 "CA Dağıtıcıları" "CA Issuers"
1223 "Bilinmeyen Erişim Yöntemi" "Unknown Access Method"
1224 "Alternatif İisim" "Alternative Name"
1225 "CRL Dağıtım Noktası" "CRL Distribution Point"
1226 "Dağıtım Nokta Adı" "Distribution Point Name"
1227 "Tam Adı" "Full Name"
1228 "RDN Adı" "RDN Name"
1229 "CRL Sebebi=" "CRL Reason="
1230 "CRL Dağıtıcı" "CRL Issuer"
1231 "Anahtar Uzlaşması" "Key Compromise"