Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
id Turkish (Neutral) English (United States)
1200 "AnahtarKimliği=" "KeyID="
1201 "Sertifika Yayıncısı" "Certificate Issuer"
1202 "Sertifika Seri Numarası=" "Certificate Serial Number="
1203 "Diğer Adı=" "Other Name="
1204 "E-posta Adresi=" "Email Address="
1205 "DNS Adı=" "DNS Name="
1206 "Dizin Adresi" "Directory Address"
1207 "URL=" "URL="
1208 "IP Adresi=" "IP Address="
1209 "Maske=" "Mask="
1210 "Kayıtlı Kimlik=" "Registered ID="
1211 "Bilinmeyen Anahtar Kullanımı" "Unknown Key Usage"
1212 "Konu Türü=" "Subject Type="
1213 "CA" "CA"
1214 "Öge Sonu" "End Entity"
1215 "Yol Uzunluk Sınırlaması=" "Path Length Constraint="