Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "AnahtarKimliği="
1201 "Sertifika Yayıncısı"
1202 "Sertifika Seri Numarası="
1203 "Diğer Adı="
1204 "E-posta Adresi="
1205 "DNS Adı="
1206 "Dizin Adresi"
1207 "URL="
1208 "IP Adresi="
1209 "Maske="
1210 "Kayıtlı Kimlik="
1211 "Bilinmeyen Anahtar Kullanımı"
1212 "Konu Türü="
1213 "CA"
1214 "Öge Sonu"
1215 "Yol Uzunluk Sınırlaması="