Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
Compare with English (United States) >>
1104 "CRL Al"
1105 "İsteği İptal Et"
1106 "Sorgu Bekliyor"
1107 "Sertifika Güven Listesi"
1108 "Arşivlenen Anahtar Sertifika Kodu"
1109 "Özel Anahtar Kullanım Periyodu"
1110 "İstemci Bilgisi"
1111 "Sunucu Yetkilendirmesi"
1112 "İstemci Yetkilendirmesi"
1113 "Kod İmzalama"
1114 "E-Postayı Güvenli Kıl"
1115 "Zaman Damgalaması"
1116 "Microsoft Güven Listesi İmzalaması"
1117 "Microsoft Zaman Damgalaması"
1118 "IP güvenlik sonu sistemi"
1119 "IP güvenlik tünel sonlandırması"