Dump of STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)

STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)
Compare with English (United States) >>
1072 "Çapraz Sertifika Dağıtım Noktaları"
1073 "Uygulama İlkeleri"
1074 "Uygulama İlke Atamaları"
1075 "Uygulama İlke Kısıtlamaları"
1076 "CMC Verisi"
1077 "CMC Yanıtı"
1078 "İmzasız CMC Yanıtı"
1079 "CMC Durum Bilgisi"
1080 "CMC Uzantıları"
1081 "CMC Öznitelikleri"
1082 "PKCS 7 Verisi"
1083 "PKCS 7 İmzalı"
1084 "PKCS 7 Zarflanmış"
1085 "PKCS 7 İmzalanmış Zarflanmış"
1086 "PKCS 7 Özetli"
1087 "PKCS 7 Şifreli"