Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Ogiltigt antal parametrar - Använd xcopy /? för hjälp\n"
102 "Ogiltig parameter '%1' - Använd xcopy /? för hjälp\n"
103 "Tryck <Enter> för att börja kopiera\n"
104 "%1!d! fil(er) skulle kopieras\n"
105 "%1!d! fil(er) kopierade\n"
106 "Är '%1' ett filnamn eller en katalog\n
på målet?\n
(F - Fil, K - Katalog)\n"
107 "%1? (Ja|Nej)\n"
108 "Skriv över %1? (Ja|Nej|Alla)\n"
109 "Kunde inte kopiera '%1' till '%2'; misslyckades med r/c %3!d!\n"
110 "Misslyckades med att öppna '%1'\n"
111 "Kunde inte läsa '%1'\n"