Dump of STRINGTABLE #107 (strings 1696..1711)

STRINGTABLE #107 (strings 1696..1711)
Compare with English (United States) >>
1696 empty
1697 empty
1698 empty
1699 empty
1700 "Dokument"
1701 "Spara ändringar i '%s'?"
1702 "Sökningen i dokumentet har slutförts."
1703 "Misslyckades att läsa in RichEdit-biblioteket."
1704 "Du har valt att spara i rent textformat, vilket kommer leda till att all formatering förloras. Är du säker att du vill göra detta?"
1705 "Ogiltigt talformat."
1706 "OLE-lagringsdokument stöds ej."
1707 "Kunde inte spara filen."
1708 "Du har inte tillgång till att spara filen."
1709 "Kunde inte öppna filen."
1710 "Du har inte tillgång till att öppna filen."
1711 "Utskrift ej implementerat."