Dump of MENU #2200

MENU #2200
Compare with English (United States) >>
0 "&Arkiv"
1003 "&Nytt...\tCtrl+N"
1001 "&Öppna...\tCtrl+O"
1002 "&Spara\tCtrl+S"
1004 "Spara s&om..."
0 SEPARATOR
1010 "Skriv &ut...\tCtrl+P"
1011 "&Förhandsgranska"
1012 "Sidla&yout..."
0 SEPARATOR
1000 "A&vsluta"
0 "R&edigera"
1307 "&Ångra\tCtrl+Z"
1308 "Å&terställ\tCtrl+Y"
0 SEPARATOR
1311 "Klipp &ut\tCtrl+X"
1310 "&Kopiera\tCtrl+C"
1312 "Klistra &in\tCtrl+V"
1313 "Ta &bort\tDel"
1300 "&Markera allt\tCtrl+A"
0 SEPARATOR
1014 "&Sök...\tCtrl+F"
1015 "Sök &nästa\tF3"
1016 "&Ersätt...\tCtrl+H"
0 SEPARATOR
1302 "Sk&rivskyddat"
1303 "&Ändrat"
0 SEPARATOR
0 "E&xtra"
1301 "&Information om markerad text"
1304 "&Teckenformat"
1306 "&Standardteckenformat"
1305 "Stycke&format"
1309 "&Hämta text"
0 "&Visa"
1500 "&Verktygsfält"
1501 "&Formatfält"
1503 "&Linjal"
1502 "St&atusfält"
0 SEPARATOR
1604 "&Alternativ..."
0 "&Infoga"
1600 "&Datum och tid..."
0 "F&ormat"
1330 "T&ypsnitt..."
1325 "&Listor"
1315 "&Punktuppställning"
1316 "Nummer"
1317 "Bokstäver - gemener"
1318 "Bokstäver - versaler"
1319 "Romerska siffror - gemener"
1320 "Romerska siffror - versaler"
1601 "&Stycke..."
1602 "&Tabulatorer..."
0 "&Bakgrund"
1200 "&System\tCtrl+1"
1201 "Blek&gult\tCtrl+2"
0 "&Hjälp"
1603 "&Om Wine Wordpad"