Dump of STRINGTABLE #19 (strings 288..303)

STRINGTABLE #19 (strings 288..303)
id Swedish (Neutral) English (United States)
288 "Wine Hjälp" "Wine Help"
289 "FEL" "ERROR"
290 "VARNING" "WARNING"
291 "Information" "Information"
292 "Inte implementerat ännu" "Not yet implemented"
293 "Fel vid läsning av hjälpfilen `%s'" "Error while reading the help file `%s'"
294 "Sammandrag" "Summary"
295 "&Innehåll" "&Index"
296 "&Bakåt" "&Back"
297 empty empty
298 empty empty
299 "Alla filer (*.*)" "All files (*.*)"
300 "Hjälpfiler (*.hlp)" "Help files (*.hlp)"
301 empty empty
302 "Kan inte hitta '%s'. Vill du söka efter denna fil?" "Cannot find '%s'. Do you want to find this file yourself?"
303 "Kan inte hitta en implementation av richedit... Avslutar" "Cannot find a richedit implementation... Aborting"