Dump of MENU #61440

MENU #61440
Compare with English (United States) >>
0 "&Arkiv"
257 "&Öppna..."
0 SEPARATOR
260 "Skriv &ut..."
262 "Skrivar&konfiguration..."
0 SEPARATOR
264 "A&vsluta"
0 "R&edigera"
273 "&Kopiera"
0 SEPARATOR
274 "K&ommentera..."
0 "&Bokmärke"
289 "&Definiera..."
0 "&Inställningar"
322 "Alltid &överst"
308 "Historik"
0 "Typsnitt"
309 "Litet"
310 "Normalt"
311 "Stort"
0 "&Hjälp"
321 "&Hjälp om hjälp\tF1"
323 "&Om Wine Hjälp"