Dump of STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)

STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
1088 empty empty
1089 empty empty
1090 empty empty
1091 empty empty
1092 empty empty
1093 empty empty
1094 empty empty
1095 empty empty
1096 empty empty
1097 empty empty
1098 empty empty
1099 empty empty
1100 empty empty
1101 "Verkställ typsnittsinställningar" "Applying font settings"
1102 empty empty
1103 "Ett fel uppstod när ett nytt typsnitt valdes." "Error while selecting new font."