Dump of MENU #102

MENU #102
Compare with English (United States) >>
0 "&Arkiv"
101 "&Öppna\tEnter"
106 "&Flytta...\tF7"
107 "&Kopiera...\tF8"
108 "&Ta bort\tDel"
109 "&Byt namn..."
57656 "&Egenskaper\tAlt+Enter"
0 SEPARATOR
105 "&Kör..."
0 SEPARATOR
111 "Sk&apa mapp..."
0 SEPARATOR
115 "A&vsluta"
0 "&Disk"
252 "&Anslut nätverksenhet..."
253 "Koppla &ifrån nätverksenhet"
0 "&Visa"
414 "&Dela upp"
0 SEPARATOR
401 "&Namn"
402 "&Alla fildetaljer"
0 SEPARATOR
404 "&Sortera efter namn"
405 "Sortera efter t&yp"
406 "Sortera efter st&orlek"
407 "Sortera efter dat&um"
0 SEPARATOR
409 "Filtrera efter&..."
0 "&Inställningar"
510 "T&ypsnitt..."
0 SEPARATOR
508 "&Verktygsfält"
507 "&Enhetsfält"
503 "St&atusfält"
32772 "&Helskärm\tCtrl+Shift+S"
0 SEPARATOR
511 "&Spara ändringar vid stängning"
0 "&Fönster"
57648 "Nytt &fönster"
57650 "Överlappande\tCtrl+F5"
57651 "Ordna &horisontellt"
57652 "Ordna &vertikalt\tCtrl+F4"
57649 "Ordna &ikoner"
1704 "&Uppdatera\tF5"
0 "&Hjälp"
57670 "&Innehåll\tF1"
1803 "&Om Wine-filhanteraren"