Dump of DIALOG #100

DIALOG #100
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 276, 79
STYLE 0x80c809c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Väntar på program"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Avbryt", 2, 128, 0x50010001, 219, 58, 50, 15, 0x0
    CONTROL "Avsluta process", 1, 128, 0x50010000, 136, 58, 76, 15, 0x0
    CONTROL "En simulerad utloggning eller avstängning pågår, men det här programmet svarar inte.\n
\n
Om du avslutar processen kan du förlora all osparad data.", 65535, 130, 0x50020000, 7, 7, 262, 48, 0x0