Dump of MENU VIEW

MENU VIEW
Compare with English (United States) >>
0 "&Arkiv"
502 "&Öppna..."
1000 "A&vsluta"
0 "&Panorera"
503 "&Skala till fönster"
0 SEPARATOR
601 "&Vänster"
602 "&Höger"
603 "&Upp"
604 "&Ner"