Dump of STRINGTABLE #2055 (strings 32864..32879)

STRINGTABLE #2055 (strings 32864..32879)
Compare with English (United States) >>
32864 "Processen måste ha affinitet med minst en processor"
32865 "Ogiltigt val"
32866 "Kan inte komma åt eller sätta processaffinitet"
32867 "Systemets vänteprocess"
32868 "Svarar inte"
32869 "Kör"
32870 "Aktivitet"
32871 "Status"
32872 "Felsökningskanaler"
32873 empty
32874 empty
32875 empty
32876 empty
32877 empty
32878 empty
32879 empty