Dump of STRINGTABLE #2054 (strings 32848..32863)

STRINGTABLE #2054 (strings 32848..32863)
Compare with English (United States) >>
32848 "Oväxlat minne"
32849 "Bas-prio"
32850 "Referenser"
32851 "Trådar"
32852 "GDI-objekt"
32853 "I/O-skrivningar"
32854 "I/O byte skrivna"
32855 "I/O övrigt"
32856 "I/O byte övrigt"
32857 "Aktivitetshanterarvarning"
32858 "VARNING: Att ändra prioritetsklass på denna process kan\n
orsaka oönskade resultat som instabilitet i systemet. Är du\n
säker att du vill ändra prioritetsklassen?"
32859 "Kunde inte ändra prioritet"
32860 "VARNING: Att avbryta en process kan orsaka oönskade\n
resultat som förlust av data och instabilitet i systemet.\n
Processen kommer inte få tillfälle att spara sitt tillstånd\n
eller data innan det avbryts. Är du säker du vill\n
avbryta processen?"
32861 "Kunde inte avbryta process"
32862 "VARNING: Att felsöka denna process kan leda till förlust av data.\n
Är du säker att du vill ansluta felsökaren?"
32863 "Kunde inte felsöka process"