Dump of STRINGTABLE #2052 (strings 32816..32831)

STRINGTABLE #2052 (strings 32816..32831)
Compare with English (United States) >>
32816 "S&tora ikoner"
32817 "S&må ikoner"
32818 "&Detaljer"
32819 "&Fönster"
32820 "&Välj kolumner..."
32821 "&Visa 16-bitarsaktiviteter"
32822 "&Processorhistorik"
32823 "En graf, alla pr&ocessorer"
32824 "En graf &per processor"
32825 "Vi&sa kerneltider"
32826 "Program"
32827 "Processer"
32828 "Prestanda"
32829 "CPU-användning: %3d%%"
32830 "Processer: %d"
32831 "Minne använt: %1!u! kB / %2!u! kB"