Dump of STRINGTABLE #2051 (strings 32800..32815)

STRINGTABLE #2051 (strings 32800..32815)
Compare with English (United States) >>
32800 "Säger till den valda aktiviteten att avsluta"
32801 "Byter fokus till den valda aktivitetens process"
32802 "Återställer aktivitetshanteraren från dess dolda status"
32803 empty
32804 empty
32805 "Tar bort processen från systemet"
32806 "Tar bort den här processen och alla ättlingar från systemet"
32807 "Kopplar felsökaren till denna process"
32808 "Kontrollerar vilka processorer processen tillåts köra på"
32809 "Sätter processen till realtidsprioritet"
32810 "Ger processen hög prioritet"
32811 "Ger processen prioritet över normal"
32812 "Ger processen normal prioritet"
32813 "Ger processen prioritet under normal"
32814 "Ger processen låg prioritet"
32815 "Ställer in felsökningskanaler"