Dump of STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)

STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)
Compare with English (United States) >>
32784 "Uppdaterar inte automatiskt"
32785 "Ställer upp fönstren horisontellt på skrivbordet"
32786 "Ställer upp fönstren vertikalt på skrivbordet"
32787 "Minimerar fönstren"
32788 "Maximerar fönstren"
32789 "Visar fönstren på varandra diagonalt över skrivbordet"
32790 "Tar fram fönstret, men sätter det inte i fokus"
32791 "Visar hjälpämnen om Aktivitetshanteraren"
32792 "Visar programinformation, versionsnummer samt copyright"
32793 "Avslutar Aktivitetshanteraren"
32794 "Visar 16-bitarsprogram under 'ntvdm.exe'"
32795 "Väljer vilka kolumner som visas på processidan"
32796 "Visar kerneltid i prestandagraferna"
32797 "En historiegraf visar total processoranvändning"
32798 "Varje processor har en egen graf"
32799 "Tar en aktivitet till förgrunden och sätter den i fokus"