Dump of MENU #130

MENU #130
Compare with English (United States) >>
0 "&Arkiv"
32771 "&Ny aktivitet (Kör...)"
0 SEPARATOR
32793 "A&vsluta Aktivitetshanteraren"
0 "&Inställningar"
32773 "&Alltid överst"
32774 "&Minimera vid användning"
32775 "&Dölj vid minimering"
32794 "&Visa 16-bitarsaktiviteter"
0 "&Visa"
32776 "Uppd&atera nu"
0 "&Uppdateringsfrekvens"
32781 "&Hög"
32782 "&Normal"
32783 "&Låg"
32784 "&Pausad"
0 SEPARATOR
32778 "S&tora ikoner"
32779 "S&må ikoner"
32780 "&Detaljer"
32795 "&Välj kolumner..."
0 "&Processorhistorik"
32797 "En graf, alla pr&ocessorer"
32798 "En graf &per processor"
32796 "Vi&sa kerneltider"
0 "&Fönster"
32785 "Ordna &horisontellt"
32786 "Ordna &vertikalt"
32787 "&Minimera"
32788 "Ma&ximera"
32789 "&Överlappande"
32790 "V&isa överst"
0 "&Hjälp"
32791 "&Innehåll"
32792 "&Om Aktivitetshanteraren"