Dump of STRINGTABLE #8 (strings 112..127)

STRINGTABLE #8 (strings 112..127)
Compare with English (United States) >>
112 "Skapa en instans av det valda objektet på en specifik dator"
113 "Släpp vald objektinstans"
114 "Kopiera det valda elementets GUID till urklipp"
115 empty
116 "Öppna läsaren för det valda elementet"
117 empty
118 empty
119 empty
120 "Byt mellan expert- och nybörjarläge"
121 "Slå av/på visningen av komponentkategorier som ej är avsedda att vara synliga"
122 "Visa eller dölj verktygsfältet"
123 "Visa eller dölj statuslisten"
124 "Uppdatera alla listor"
125 "Visa programinformation, versionsnummer samt copyright"
126 empty
127 empty