Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 "Bind till fil via File Moniker"
101 "Öppna en TypeLib-fil och visa innehållet"
102 "Ändra inställningar för distribuerat COM för hela maskinen"
103 "Kör registereditorn"
104 "Avsluta programmet. Frågar om ändringar ska sparas"
105 empty
106 empty
107 empty
108 empty
109 empty
110 empty
111 "Skapa en instans av det valda objektet"