Dump of MENU #3

MENU #3
Compare with English (United States) >>
0 "&Arkiv"
100 "&Bind till fil..."
101 "&Visa TypeLib..."
0 SEPARATOR
102 "&Systeminställningar"
103 "Kör &Registereditorn"
0 SEPARATOR
104 "A&vsluta"
0 "&Objekt"
0 "&CoCreateInstance-flagga"
130 "&In-process server"
131 "In-process &handler"
132 "&Lokal server"
133 "&Fjärrserver"
0 SEPARATOR
110 "Visa &typinformation"
0 SEPARATOR
111 "Skapa &instans"
112 "Skapa instans &på..."
113 "&Släpp instans"
0 SEPARATOR
114 "Kopiera &CLSID till urklipp"
115 "Kopiera &HTML-objektstagg till urklipp"
0 SEPARATOR
116 "&Visa"
0 "&Visa"
120 "&Expertläge"
0 SEPARATOR
121 "&Dolda komponentkategorier"
0 SEPARATOR
122 "&Verktygsfält"
123 "St&atusfält"
0 SEPARATOR
124 "&Uppdatera\tF5"
0 "&Hjälp"
125 "&Om OleView"