Dump of STRINGTABLE #25 (strings 384..399)

STRINGTABLE #25 (strings 384..399)
id Swedish (Neutral) English (United States)
384 "Unicode (UTF-16)" "Unicode (UTF-16)"
385 "Unicode (UTF-16 big-endian)" "Unicode (UTF-16 big-endian)"
386 "Unicode (UTF-8)" "Unicode (UTF-8)"
387 "%1\n
Denna fil innehåller Unicode-tecken vilka kommer att gå\n
förlorade om du sparar filen under kodningen %2.\n
Klicka Avbryt och välj sedan ett av Unicode-alternativen\n
i teckenkodningslistan för att behålla dessa tecken.\n
Vill du fortsätta?"
"%1\n
This file contains Unicode characters which will be lost if\n
you save this file in the %2 encoding.\n
To keep these characters, click Cancel, and then select\n
one of the Unicode options in the Encoding drop down list.\n
Continue?"
388 empty empty
389 empty empty
390 empty empty
391 empty empty
392 empty empty
393 empty empty
394 empty empty
395 empty empty
396 empty empty
397 empty empty
398 empty empty
399 empty empty