Dump of STRINGTABLE #25 (strings 384..399)

STRINGTABLE #25 (strings 384..399)
Compare with English (United States) >>
384 "Unicode (UTF-16)"
385 "Unicode (UTF-16 big-endian)"
386 "Unicode (UTF-8)"
387 "%1\n
Denna fil innehåller Unicode-tecken vilka kommer att gå\n
förlorade om du sparar filen under kodningen %2.\n
Klicka Avbryt och välj sedan ett av Unicode-alternativen\n
i teckenkodningslistan för att behålla dessa tecken.\n
Vill du fortsätta?"
388 empty
389 empty
390 empty
391 empty
392 empty
393 empty
394 empty
395 empty
396 empty
397 empty
398 empty
399 empty