Dump of MENU #513

MENU #513
Compare with English (United States) >>
0 "&Arkiv"
256 "&Ny\tCtrl+N"
257 "&Öppna...\tCtrl+O"
258 "&Spara\tCtrl+S"
259 "Spara s&om..."
0 SEPARATOR
260 "Skriv &ut...\tCtrl+P"
261 "Sidla&yout..."
262 "Skrivar&konfiguration..."
0 SEPARATOR
264 "A&vsluta"
0 "R&edigera"
272 "&Ångra\tCtrl+Z"
0 SEPARATOR
273 "Klipp &ut\tCtrl+X"
274 "&Kopiera\tCtrl+C"
275 "Klistra &in\tCtrl+V"
276 "&Ta bort\tDel"
0 SEPARATOR
278 "Markera &allt\tCtrl+A"
279 "Tid/Dat&um\tF5"
0 SEPARATOR
281 "&Dela långa rader"
320 "T&ypsnitt..."
0 "&Sök"
288 "&Sök...\tCtrl+F"
289 "Sök &nästa\tF3"
290 "&Ersätt...\tCtrl+H"
0 "&Hjälp"
304 "&Innehåll\tF1"
308 "&Om Anteckningar"