Dump of STRINGTABLE #2 (strings 16..31)

STRINGTABLE #2 (strings 16..31)
Compare with English (United States) >>
16 "Öppna aktiva"
17 "Öppna passiva"
18 "Misslyckade anslutningsförsök"
19 "Återställda anslutningar"
20 "Aktuella anslutningar"
21 "Mottagna segment"
22 "Skickade segment"
23 "Återöverförda segment"
24 "UDP-statistik för IPv4"
25 "Mottagna datagram"
26 "Inga portar"
27 "Mottagna fel"
28 "Skickade datagram"
29 empty
30 empty
31 empty