Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 "Aktiva anslutningar"
2 "Proto"
3 "Lokal adress"
4 "Fjärradress"
5 "Tillstånd"
6 "Gränssnittsstatistik"
7 "Skickade"
8 "Mottagna"
9 "Byte"
10 "Unicast-paket"
11 "Icke-unicast-paket"
12 "Ignorerade"
13 "Fel"
14 "Okända protokoll"
15 "TCP-statistik för IPv4"