Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Syntax för detta kommando är:\n
\n
NET kommando [argument]\n
-eller-\n
NET kommando /HELP\n
\n
Där 'kommando' är HELP, START, STOP eller USE.\n"
102 "Syntax för detta kommando är:\n
\n
NET START [tjänst]\n
\n
Visar listan på tjänster som redan körs om 'tjänst' utelämnas. Annars är 'tjänst' namnet på tjänsten att starta.\n"
103 "Syntax för detta kommando är:\n
\n
NET STOP tjänst\n
\n
Där 'tjänst' är namnet på tjänsten att stoppa.\n"
104 "Stoppar beroende tjänst: %1\n"
105 "Kunde inte stoppa tjänst %1\n"
106 "Kunde inte få en referens till tjänstekontrollhanteraren.\n"
107 "Kunde inte få en referens till tjänsten.\n"
108 "Tjänsten %1 startar.\n"
109 "Tjänsten %1 startades utan problem.\n"
110 "Tjänsten %1 kunde inte starta.\n"
111 "Tjänsten %1 stoppas.\n"