Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Användning: ipconfig [ /? | /all ]\n"
102 "Fel: Okända eller ogiltiga kommandoradsparametrar angavs\n"
103 "%1-adapter %2\n"
104 "Ethernet"
105 "Okänd"
106 "Anslutningsspecifikt DNS-suffix"
107 "IPv4-adress"
108 "Värdnamn"
109 "Nodtyp"
110 "Broadcast"
111 "Peer-to-peer"