Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Användning: hostname\n"
102 "Fel: Flaggan '%c' är ogiltig.\n"
103 "Error: Could not get hostname: %u.\n"
104 "Fel: Att ställa in systemets värdnamn är inte möjligt med hostname-verktyget.\n"
105 empty
106 empty
107 empty
108 empty
109 empty
110 empty
111 empty