Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 empty
2 empty
3 empty
4 empty
5 empty
6 empty
7 empty
8 empty
9 empty
10 "Lokal port"
11 "Utdatafilen finns redan. Klicka på OK för att skriva över."
12 "Kunde inte skapa utdatafilen."
13 empty
14 empty
15 empty