Dump of STRINGTABLE #5 (strings 64..79)

STRINGTABLE #5 (strings 64..79)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
64 "MIDI-huvudet var inte förberett. Använd funktionen Prepare för att förbereda huvudet och försök sedan igen." "The MIDI header was not prepared. Use the Prepare function to prepare the header, and then try again."
65 "Kan inte utföra denna operation medan mediadata fortfarande spelas. Starta om enheten eller vänta tills data spelats klart." "Cannot perform this operation while media data is still playing. Reset the device, or wait until the data is finished playing."
66 "Ingen MIDI-mappning hittades. Det kan vara ett problem med drivrutinen, eller så kan filen MIDIMAP.CFG vara korrupt eller saknas." "A MIDI map was not found. There may be a problem with the driver, or the MIDIMAP.CFG file may be corrupt or missing."
67 "Porten överför data till enheten. Vänta till all data överförts och försök sedan igen." "The port is transmitting data to the device. Wait until the data has been transmitted, and then try again."
68 "Den nuvarande MIDI Mapper-installationen refererar till en MIDI-enhet som inte är installerad på systemet." "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed on the system."
69 "Den nuvarande MIDI-installationen är skadad. Kopiera den ursprungliga MIDIMAP.CFG till Windows SYSTEM-katalog och försök sedan igen." "The current MIDI setup is damaged. Copy the original MIDIMAP.CFG file to the Windows SYSTEM directory, and then try again."
70 empty empty
71 empty empty
72 empty empty
73 empty empty
74 empty empty
75 empty empty
76 empty empty
77 empty empty
78 empty empty
79 empty empty