Dump of STRINGTABLE #22 (strings 336..351)

STRINGTABLE #22 (strings 336..351)
Compare with English (United States) >>
336 "Tidsformaten för "song pointer" och SMPTE är ömsesidigt exklusiva. De kan inte användas tillsammans."
337 "The specified MIDI port is already in use. Wait until it is free, and then try again."
338 "Den angivna MIDI-enheten är inte installerad på systemet. Använd valet Drivers från kontrollpanelen för att installera en MIDI-enhet."
339 "Den nuvarande MIDI Mapper-installationen refererar till en MIDI-enhet som inte är installerad på systemet."
340 "Ett fel inträffade med den angivna porten."
341 "All multimedia timers are being used by other applications. Quit one of these applications, and then try again."
342 "Ingen aktuell MIDI-port är angiven i systemet."
343 "Systemet har inga installerade MIDI-enheter. Använd valet Drivers från kontrollpanelen för att installera en MIDI-drivrutin."
344 empty
345 empty
346 "Det finns inget visningsfönster."
347 "Kunde inte skapa eller använda fönster."
348 "Kan inte läsa angiven fil. Kontrollera att filen fortfarande är kvar, eller kontrollera hårddisken eller nätverksanslutningen."
349 "Kan inte skriva till angiven fil. Kontrollera att du har tillräckligt minne eller är ansluten till nätverket."
350 empty
351 empty