Dump of STRINGTABLE #20 (strings 304..319)

STRINGTABLE #20 (strings 304..319)
Compare with English (United States) >>
304 "Filnamnet är ogiltigt. Säkerställ att filnamnet har högst 8 tecken följt av en punkt och en ändelse."
305 "Kan inte ange extra tecken efter en sträng omsluten av citationstecken."
306 "Angiven enhet är inte installerad på systemet. Använd valet Drivers i kontrollpanelen för att installera enheten."
307 "Kan inte komma åt angiven fil eller MCI-enhet. Försök byta katalog eller starta om din dator."
308 "Kan inte komma åt angiven fil eller MCI-enhet eftersom programmet inte kan byta katalog."
309 "Kan inte komma åt angiven fil eller MCI-enhet eftersom programmet inte kan byta diskenhet."
310 "Ange ett enhets- eller drivrutinsnamn kortare än 79 tecken."
311 "Ange ett enhets- eller drivrutinsnamn kortare än 69 tecken."
312 "Angivet kommando kräver en heltalsparameter. Var god uppge en sådan."
313 empty
314 empty
315 empty
316 empty
317 empty
318 empty
319 empty