Dump of STRINGTABLE #19 (strings 288..303)

STRINGTABLE #19 (strings 288..303)
Compare with English (United States) >>
288 "Den angivna enheten stängs nu. Vänta några sekunder och försök sedan igen."
289 "Angivet alias används redan i detta program. Använd ett unikt alias."
290 "Den angivna parametern är ogiltig för detta kommando."
291 "Enhetsdrivrutinen används redan. Använd parametern 'shareable' med varje 'open'-kommando för att dela den."
292 "Angivet kommando kräver ett alias, en fil, en drivrutin eller ett enhetsnamn. Var god uppge någon av dessa."
293 "Angivet värde för tidsformatet är ogiltigt. Läs dokumentationen för MCI för att se giltiga format."
294 "Ett avslutande dubbelt citationstecken saknas från parametervärdet. Var god lägg till ett sådant."
295 "En parameter eller ett värde angavs två gånger. Ange det bara en gång."
296 "Den angivna filen kan inte spelas på den angivna MCI-enheten. Filen kan vara korrupt eller i fel format."
297 "Ett nullparameterblock skickades till MCI."
298 "Kan inte spara en namnlös fil. Ange ett filnamn."
299 "Du måste ange ett alias då du använder parametern 'new'."
300 "Kan inte använda flaggan 'notify' med automatiskt öppnade enheter."
301 "Kan inte använda ett filnamn med den angivna enheten."
302 "Kan inte utföra kommandona i angiven ordning. Rätta till kommandoordningen och försök igen."
303 "Kan inte utföra det angivna kommandot på en automatiskt öppnad enhet. Vänta tills enheten är stängd och försök sedan igen."