Dump of STRINGTABLE #18 (strings 272..287)

STRINGTABLE #18 (strings 272..287)
Compare with English (United States) >>
272 "Ett problem uppstod med enhetsdrivrutinen. Hör med enhetens tillverkare om att få en ny drivrutin."
273 "Angivet kommando kräver en parameter. Var god uppge en sådan."
274 "MCI-enheten du använder stöder inte det angivna kommandot."
275 "Kan inte hitta angiven fil. Säkerställ att sökvägen och filnamnet stämmer."
276 "Enhetsdrivrutinen är inte redo."
277 "Ett problem uppstod då MCI initierades. Försök starta om Windows."
278 "Ett problem uppstod med enhetsdrivrutinen. Drivrutinen har avslutats. Kan inte komma åt fel."
279 "Kan inte använda 'all' som enhetsnamn med det angivna kommandot."
280 "Fel uppstod i mer än en enhet. Ange varje kommando och enhet separat för att avgöra vilka enheter som orsakade felet."
281 "Kan inte avgöra enhetens typ från den givna filändelsen."
282 "Angiven parameter är utanför räckvidden för det angivna kommandot."
283 empty
284 "De angivna parametrarna kan inte användas tillsammans."
285 empty
286 "Kan inte spara angiven fil. Kontrollera att du har tillräckligt diskutrymme och fortfarande är ansluten till nätverket."
287 "Kan inte hitta angiven enhet. Kontrollera att den är installerad och att enhetsnamnets stavning är korrekt."