Dump of STRINGTABLE #18 (strings 272..287)

STRINGTABLE #18 (strings 272..287)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
272 "Ett problem uppstod med enhetsdrivrutinen. Hör med enhetens tillverkare om att få en ny drivrutin." "There is a problem with the device driver. Check with the device manufacturer about obtaining a new driver."
273 "Angivet kommando kräver en parameter. Var god uppge en sådan." "The specified command requires a parameter. Please supply one."
274 "MCI-enheten du använder stöder inte det angivna kommandot." "The MCI device you are using does not support the specified command."
275 "Kan inte hitta angiven fil. Säkerställ att sökvägen och filnamnet stämmer." "Cannot find the specified file. Make sure the path and filename are correct."
276 "Enhetsdrivrutinen är inte redo." "The device driver is not ready."
277 "Ett problem uppstod då MCI initierades. Försök starta om Windows." "A problem occurred in initializing MCI. Try restarting Windows."
278 "Ett problem uppstod med enhetsdrivrutinen. Drivrutinen har avslutats. Kan inte komma åt fel." "There is a problem with the device driver. The driver has closed. Cannot access error."
279 "Kan inte använda 'all' som enhetsnamn med det angivna kommandot." "Cannot use 'all' as the device name with the specified command."
280 "Fel uppstod i mer än en enhet. Ange varje kommando och enhet separat för att avgöra vilka enheter som orsakade felet." "Errors occurred in more than one device. Specify each command and device separately to determine which devices caused the error."
281 "Kan inte avgöra enhetens typ från den givna filändelsen." "Cannot determine the device type from the given filename extension."
282 "Angiven parameter är utanför räckvidden för det angivna kommandot." "The specified parameter is out of range for the specified command."
283 empty empty
284 "De angivna parametrarna kan inte användas tillsammans." "The specified parameters cannot be used together."
285 empty empty
286 "Kan inte spara angiven fil. Kontrollera att du har tillräckligt diskutrymme och fortfarande är ansluten till nätverket." "Cannot save the specified file. Make sure you have enough disk space or are still connected to the network."
287 "Kan inte hitta angiven enhet. Kontrollera att den är installerad och att enhetsnamnets stavning är korrekt." "Cannot find the specified device. Make sure it is installed and that the device name is spelled correctly."