Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 "Det angivna kommandot utfördes."
1 "Odefinierat externt fel."
2 "Ett enhets-ID som använts är utanför räckvidden för ditt system."
3 "Drivrutinen aktiverades inte."
4 "Angiven enhet används redan. Vänta tills den är ledig och försök igen."
5 "Angiven referens för enheten är ogiltig."
6 "Ingen drivrutin finns installerad på ditt system!"
7 "Det finns inte tillräckligt minne tillgängligt för denna uppgift. Avsluta ett eller flera program för att utöka tillgängligt minne och försök sedan igen."
8 "Denna funktion stöds inte. Använd funktionen Capabilities för att avgöra vilka funktioner och meddelanden som drivrutinen stöder."
9 "Ett felnummer som inte är definierat i systemet angavs."
10 "En ogiltig flagga skickades till en systemfunktion."
11 "En ogiltig parameter skickades till en systemfunktion."
12 empty
13 empty
14 empty
15 empty