Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
0 "Det angivna kommandot utfördes." "The specified command was carried out."
1 "Odefinierat externt fel." "Undefined external error."
2 "Ett enhets-ID som använts är utanför räckvidden för ditt system." "A device ID has been used that is out of range for your system."
3 "Drivrutinen aktiverades inte." "The driver was not enabled."
4 "Angiven enhet används redan. Vänta tills den är ledig och försök igen." "The specified device is already in use. Wait until it is free, and then try again."
5 "Angiven referens för enheten är ogiltig." "The specified device handle is invalid."
6 "Ingen drivrutin finns installerad på ditt system!" "There is no driver installed on your system!"
7 "Det finns inte tillräckligt minne tillgängligt för denna uppgift. Avsluta ett eller flera program för att utöka tillgängligt minne och försök sedan igen." "Not enough memory available for this task. Quit one or more applications to increase available memory, and then try again."
8 "Denna funktion stöds inte. Använd funktionen Capabilities för att avgöra vilka funktioner och meddelanden som drivrutinen stöder." "This function is not supported. Use the Capabilities function to determine which functions and messages the driver supports."
9 "Ett felnummer som inte är definierat i systemet angavs." "An error number was specified that is not defined in the system."
10 "En ogiltig flagga skickades till en systemfunktion." "An invalid flag was passed to a system function."
11 "En ogiltig parameter skickades till en systemfunktion." "An invalid parameter was passed to a system function."
12 empty empty
13 empty empty
14 empty empty
15 empty empty